0135-2719500

uhudauk@gmail.com
 

Management

Chairman –

Sh. Madan Kaushik

Hon’bl Minister for Housing & Urban Development, Govt. of Uttarakhand

Chief Administrator –

Sh. Nitesh Kumar Jha (IAS)

Additional Chief Administrator –

Sh. Sunil S. Panthri(IAS)

Joint Chief Administrator –

Sh Girdhari Singh Rawat (PCS) – Dehradun Office

Sh Alok Kr. Pandey (PCS) – Rudrapur Office